ARVIDSJAUR BRUKSHUNDKLUBB

Agility

 

 

Agility är en där hunden skall springa en hinderbana och forcera hindren i rätt följd och på rätt sätt och som vid tävlingar skall genomföras på tid. Sporten kom till Sverige från England 1985 med hjälp av Marie Hansson Mårtensson (författare och hundpsykolog). Den blev officiell 1 mars 1987.

 

 

I Sverige tävlar hundarna i tre olika storleksklasser: small, medium och large.

 

 • Small = <35 cm
 • Medium = 35 cm - 43 cm
 • Large = >43 cm
 • Hundar som är mellan 43 cm och 45 cm kan välja att tävla i medium på nationella tävlingar.

 

Regler

 

 • Hunden måste ta hindren i rätt ordning och från rätt håll, annars blir ekipaget diskvalificerat.

 

 • Hunden får inte riva något hinder (5 fel).

 

 • På kontaktfältshindren (A-hinder, balansen och gungbrädan) finns ett cirka 90 cm långt område i början och slutet av hindret som kallas för kontaktfält. Dessa måste vidröras med minst en del av en tass. (5 fel per missat kontaktfält).

 

 • Hunden får inte stanna upp eller snurra runt "inom hoppavstånd" från hindret den ska ta härnäst, och får inte heller springa förbi hindret (vägran).

 

 • Hunden och föraren får aldrig röra vid varandra (5 fel, beröring). Tar föraren tag i hunden, blir ekipaget diskvalificerat.

 

 • Smiter hunden iväg (exempelvis för att hälsa på hundar eller människor utanför banan) och vägrar komma tillbaka inom en viss tidsram, blir ekipaget diskvalificerat (ur förarens kontroll).

 

 • Om hunden före eller efter sitt lopp smiter in på en tävlingsbana, blir den smitande hunden diskvalificerad.

 

 • Om hunden gör sina behov inne på banan blir ekipaget diskvalificerat.

 

 • Föraren får inte ha någon synlig belöning eller hålla något i handen under loppet, men får uppmuntra hunden med rösten och kroppsspråket så mycket som föraren önskar.

 

 

Klasser

 

Klasserna delas in i hopp- respektive agilityklass. I agilityklass kan alla hinder vara med. I hoppklass saknas balanshindren. I både hopp- och agilityklass finns det tre olika svårighetsklasser: klass I (den enklaste), klass II och klass III (den svåraste). För att klassa upp sig från klass I till klass II behövs tre uppflyttningspinnar. En uppflyttningspinne erövrar man om man gör ett felfritt lopp (inga hinderfel och med en tid under den av domaren bestämda referenstiden) och hamnar bland de 15 procent bästa ekipagen i klassen. För att klassa upp sig till klass III från klass II, krävs också tre pinnar, och man erövrar pinnar genom att placera sig bland de 10 procent bästa i resultatlistan.

 

Uppklassning från klass I till klass II och klass II till klass III är frivillig. Ekipage som stannar i klassen kan erhålla diplom. Diplom (AgHD I, AgHD II, AgD I, AgD II) utdelas vid 5 erövrade pinnar i agility- respektive hoppklass.

 

I klass III kan hunden utöver SM-pinnar (som delas ut till de 15% bäst placerade i klassen) även få svenskt agilitycertifikat. Certifikat tilldelas vinnande hund, men kan vandra ner till placering inom 10 procent av de främsta i klassen, om de högre placerade hundarna redan är fullcertade. Hundar som är kryptorkida eller icke stambokförda hos Svenska Kennelklubben tävlar om certifikatresultat. Tre certifikat ger ett Svenskt agilitychampionat (SE AgCh), respektive Svenskt hoppchampionat (SE Ag(Hopp)Ch). Tre certifikatresultat ger titeln Agilitydiplom, AgD III i agilityklass och AgHD III i hoppklass. Vidare kan man ta internationella championat och certifikat (CACIAG) på internationella tävlingar som anordnas i Sverige.

 

Träning

 

Agilityträningen börjar med inlärning av de olika hindertyperna; att lära hunden ta sig över/genom hindren är den lätta delen. Merparten av agilityhundens karriär tränas den i hindersäkerhet och "handling", där det senare är kommunikationen om vägen från ett hinder till ett annat.

 

 

Raser

 

Agility är en av de hundsporter där blandraser får delta, med den enda restriktionen att de inte får vara med i VM eller NM. Från och med 1 januari 2008 måste blandraser ha en tävlingslicens utfärdad av SKK för att få tävla.

 

Hinder

 

 

Hopphinder

 

Small = 25-35 cm
 
 
Medium = 35-45 cm
 
 
Large = 55-65 cm
 

 

Långhopp

 

Small = 40-50 cm (ca 2 st)
 
 
Meduim = 70-90 cm (ca 4 st)
 
 
Large = 120-150 cm (ca 5 st)
 

 

Däcket

 

Small = 55 cm (från mark till diameter på cirkeln)
 
 
Medium = 55 cm (från mark till diameter på cirkeln)
 
 
Large = 80 cm (från mark till diameter på cirkeln)

 

 

Slalom

 

Small, Medium, Large = 60 cm (mellan pinnar)
 
 
Måste gå in till höger om första pinnen!
 

 

Bordet

 

Utgående.

 

 

Agilitybana