ARVIDSJAUR BRUKSHUNDKLUBB

Bruks

 

 

Bruksprov är en hundsport som finns i fyra olika grenar: rapport, skydd, spår och sök. Tävlingar på lokal, regional, nationell och nordisk nivå anordnas av Svenska Brukshundklubben (SBK) eller någon av de rasklubbar som är anslutna dit. Internationella brukshundstävlingar har andra regler och går under namnet Internationella prövningsordningen (IPO). Tävlingarna ordnas i fyra klasser: appellklass, lägre klass, högre klass och elitklass. I varje gren ingår ett lydnadsprov, ett specialprov och ett fältprov. De lydnadsmoment som ingår i bruks skall inte förväxlas med den särskilda tävlingsformen lydnadsprov. Specialprovet består av ett budföringsmoment (rapport) i appell- och lägre klass eller av ett spårmoment i högre- och elitklass. Fältprovet utgörs av den gren ekipaget är specialiserat på.

 

 

 

Hundar av alla raser som erkänns av Svenska Kennelklubben (SKK) kan delta i bruksprov, däremot inte blandraser. För raser som SBK har avelsansvar för, det vill säga bruksraserna, är meriter på bruksprov ett krav för erhållande av ceritfikat eller championat på utställning. Hundar får börja tävla i appellklass vid 12 månaders ålder. När de blivit 18 månader gamla måste de ha genomfört en mentalbeskrivning (MH) för att få delta.

 

 

Grenar

  • Rapport har sitt ursprung i det militära, där hundar använts för att skicka meddelanden. Grenen går ut på att hunden sänds mellan olika stationer samt utsätts för olika störningar, till exempel pistolknallar, längs vägen.
  • Skydd är en gren som utövas främst av hundförare inom bevakning och polis, men även av civila med licenserade skyddshundar. Hunden skall kunna försvara sig själv och sin förare mot angripare. Dessutom skall den klara att förfölja, stoppa och bevaka flyende. Den ska dessutom spåra och i elitklass även söka.
  • Spår går ut på att hunden i lina följer ett personspår och längs spåret tar upp ett antal apporter.
  • Sök innebär att hunden skall hitta gömda personer inom ett avgränsat område (utan att det finns utlagda spår).

 

Brukshundsraserna

  • För följande raser är det obligatoriskt med meriter från bruksprov eller vallhundsprov; alternativt att vara godkänd draghund eller ha erhållit tjänstehundscertifikat för högre utställningsutmärkelser: belgisk vallhund, beauceron och briard, vilka ingår i rasgruppen vall- boskaps- och herdehundar.
  • För australian kelpie gäller bruksprov, vallhundsprov eller tjänstehundscertifikat.
  • För följande raser gäller bruksprov, tjänstehundscertifikat eller att vara godkända draghundar: berger picard, bouvier des flandres och schäfer, alla från samma grupp som ovanstående, samt boxer, dobermann, hovawart, riesenschnauzer, ysk svart terrier och rottweiler, vilka ingår i rasgruppen schnauzer-, pinscher-, molosser-, bergs- och sennenhundar.

 

Högre klass

För att få tävla i högre klass än apell som alla börjar på så måste man få tillräckligt mycket poäng så att man blir uppflyttade. Från apell blir man uppflyttad till längre klass, från lägre klass blir man uppflyttad till högre klass osv..